New Directions in Japanese Cinema

New Directions in Japanese Cinema2006

In this series, a new and emerging generation of movie directors in Japan showcase their short films produced with nonprofit funding.


Genre:   Drama

Alternate Genre:   Dramas, Japanese

Streaming in:

Not available in your country?

Try ExpressVPN and unlock the full global library of Netflix! See shows and movies from anywhere and surf anonymously. 30 day money back guarantee as well!


Audio:   Japanese

Year:   2006

Available From (?):   2021-08-24

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoDirector(s):   Not Available

Actor(s):   Akira Ikeda , Daichi Oka , Daishi Matsunaga , Daisuke Hatanaka , Emi Saito , Hirokazu Fujisawa , Hiroyuki Nakao , Hiroyuki Shintani , Isamu Hirabayashi , Isao Kusakari , Kan Yamamoto , Kaori Tanimoto , Katsunori Sato , Kazuhiro Nakagawa , Kazuhito Nakae , Kazuto Kodama , Kazuyuki Yoshii , Keita Meguro , Kenichiro Suzuki , Kenta Tatenai , Kim Jinhong , Kim Yunsoo , Kohei Sanada , Kohei Yoshino , Koji Toyama , Kosuke Takaya , Kotaro Wajima , Kunpei Yanagawa , Kyohei Fujimura , Madoka Kumagai , Mamoru Yoshino , Masahiro Muramatsu , Masayuki Gunjigake , Mikiko Okamoto , Momi Yamashita , Momoko Fukuda , Motoyuki Itabashi , Nao Shimizu , Naoya Asanuma , Obihiro Kitagawa , Raita Yabushita , Ryo Kawasaki , Ryota Nakano , Satoshi Kase , Shinya Kawakami , Sungho Moon , Takahiro Horie , Takuma Sato , Tatsuo Kobayashi , Teruo Noguchi , Tetsuro Kodama , Tomofumi Tanaka , Toshimitsu Iizuka , Yasunobu Takahashi , Yoko Yamanaka , Yoshiyuki Shimada , Yukihisa Shichiji , Yukiko Sode , Yukiyasu Asano , Yusuke Fujii