Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims

Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims2005

Two flamboyant samurai take a strange trip through a fantastical Japan, headed to a healing shrine. But it's about the journey, not the destination.


Genre:   Comedy

Alternate Genre:   Comedies, Dark Comedies, Goofy Comedies, Japanese Movies, LGBTQ Movies

Streaming in:


Audio:   Japanese

Year:   2005

Duration:   2h3m

Available From (?):   2019-12-20

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoDirector(s):   Kankuro Kudo

Actor(s):   Aiko Morishita , Aja , Arata Iura , Eiko Koike , Itsuji Itao , Kanzaburo Nakamura , Naoko Ken , Riki Takeuchi , Ryo Iwamatsu , Sadao Abe , Shichinosuke Nakamura , Tasuku Emoto , Tomomitsu Yamaguchi , Tomoya Nagase , Yoshiyoshi Arakawa , Yumi Shimizu