House of Flying Daggers

House of Flying Daggers2004

Jin and Leo tangle with Mei, a dancer suspected of having ties to the House of Flying Daggers, which steals from the rich and gives to the poor.


Genre:   Action, Drama, Romance

Alternate Genre:   Action & Adventure, Adventures, Asian Action Films, Chinese Films, Dramas, International Action & Adventure, International Dramas, International Movies, Martial Arts Films, Political Dramas, Romantic Dramas, Romantic Favourites, Romantic Films

Streaming in:


Audio:   Mandarin

Year:   2004

Duration:   1h59m

Available From (?):   2015-04-14

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoDirector(s):   Yimou Zhang

Actor(s):   Andy Lau , Dandan Song , Hongfei Zhao , Jiusheng Wang , Jun Guo , Shu Zhang , Song Dandan , Takeshi Kaneshiro , Yongxin Wang , Zhengyong Zhang , Ziyi Zhang